width="225"


Instagram

niewiele jest rzeczy niemożliwych
dla pilności i wprawy...

Akcja: Nie kradnij zdjęć!

Samuel Johnson

© Krzysztof Zatycki 2010